spec. dr Mila Kovačević

Rođena je 1985. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom sadu, odsek Stomatologija završila 2012. godine, sa prosečnom ocenom 9,15.

Specijalizaciju iz oblasti Stomatološka protetika na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završila 2018. godine. Radi u stomatološkoj ordinaciji Kovačević Dental u Baču, a 2018. započinje rad u stomatološkoj ordinaciji Dental M synergy, zajedno sa dr Majom Zubac.

Doktorand na studijama Kliničke medicine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Govori slovački i engleski jezik.