Upoznajte naš tim

dr Maja Zubac

doktor stomatologije

Rođena je 1988. godine u Sremskoj Mitrovici. Nakon završetka Medicinske škole "7. april" smer zubni tehničar, upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek Stomatologija. Diplomirala je 2013. godine.

Nakon rada u Domu zdravlja Sremska Mitrovica i privatnoj praksi, zajedno sa koleginicom Milom Kovačević započinje rad u stomatološkoj ordinaciji Dental M synergy.

Trenutno obavlja specijalistički staž iz oblasti Oralna hirurgija. Govori engleski jezik. Udata je i majka jedne devojčice.

spec. dr Mila Kovačević

specijalista stomatološke protetike

Rođena je 1985. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom sadu, odsek Stomatologija završila 2012. godine, sa prosečnom ocenom 9,15.

Specijalizaciju iz oblasti Stomatološka protetika na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završila 2018. godine. Radi u stomatološkoj ordinaciji Kovačević Dental u Baču, a 2018. započinje rad u stomatološkoj ordinaciji Dental M synergy, zajedno sa dr Majom Zubac.

Doktorand na studijama Kliničke medicine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Govori slovački i engleski jezik.

spec. dr Nemanja Nešković

konsultant iz oblasti Oralne hirurgije i implantologije

Nakon završene srednje medicinske škole, smer zubni tehničar, 2005.godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, odsek Stomatologija.

U decembru 2014.godine upisuje specijalističke studije iz oralne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, te 2018.godine stiče zvanje specijaliste oralne hirurgije.

Prisustvovao je mnogim stručnim skupovima i seminarima, na kojima je predstavio svoje radove.

Sertifikovan za ugradnju ImplantDirect zubnih implantata, a takođe radi i sa Straumann sistemom. Govori engleski jezik.

spec. dr Dragana Jovanović

konsultant iz oblasti Ortopedije vilica

Rođena je 1988. godine u Novom Sadu. Nakon završene gimnazije, 2007. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom sadu, odsek Stomatologija.

Po završetku osnovnih studija, započinje rad u privatnoj stomatološkoj praksi. Specijalističke studije na Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu završava 2019. godine, sa odličnim uspehom.

Vlasnik je privatne specijalističke ordinacije iz oblasti ortopedije vilica u Novom Sadu. Govori engleski jezik.